Organizacja pracy

W GNU przyjęto, że każdy zespół tłumaczy stron WWW ma swojego koordynatora i tylko koordynator ma prawo zapisu plików, poprzez system CVS.

Z tego technicznego ograniczenia wynika sposób organizacji pracy:

  1. Tłumacz wybiera sobie tekst, upewniając się, że nie został już zarezerwowany do tłumaczenia przez inną osobę (lub prosi o wskazanie tekstu).
  2. Informuje o tym, że podjął się przetłumaczenia danego pliku (potwierdza przyjęcie proponowanego). Dobrze jest podać orientacyjny przewidywany termin zakończenia pracy.
  3. Tłumaczy. Stopki dokumentu nie ma potrzeby przekładać, jest ujednolicona. Z przyczyn [także] historycznych w dokumencie nazwisko lub inne dane identyfikujące tłumacza pojawiają się tylko w części nagłówkowej pliku HTML, niewidocznej na stronie wyswietlanej przez przeglądarkę. To rozwiązanie może ulec zmianie, na razie taka praktyka jednym odpowiada, innym nie przeszkadza.
  4. Przekazuje tłumaczenie najdogodniejszą, uzgodnioną drogą do osoby, która ma prawo zapisu do CVS (na adres prywatny, adres listy, jeśli małe; albo umieszcza gdzieś na WWW).
  5. Przejrzany i poprawiony wstępnie tekst wędruje do repozytorium CVS, stamtąd automatycznie na WWW, na razie nie jest połączony odnośnikami z innymi stronami.
  6. Po akceptacji przez zespół albo jeśli nie ma uwag przez rozsądny czas, strona jest łączona z pozostałymi.
  7. Imię i nazwisko tłumacza jest umieszczane na liście tłumaczy: http://www.gnu.org/server/standards/README.Polish-translation.pl.html
  8. Ze względów praktycznych aktualizacja tekstów wykonywana jest obecnie zwykle przez koordynatora, który ma prawo zapisu. Na ogół zmiany nie są kłopotliwe językowo, więc nie są uzgadniane, żeby nie opóźniać procesu. Zmiany są rejestrowane w CVS, więc wiadomo, kogo winić ;)

Dla ułatwienia kontaktów korzystamy z listy korespondencyjnej. Oprócz korespondencji na temat tłumaczeń GNU pojawiają się tam generowane przez automat codzienne raporty zmian (angielskich i polskich wersji stron). Na listę można zapisać się korzystając ze strony: http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/web-translators-pl.

W.Kotwica


Aktualizacja: 2003-09-08

Powrót do strony głównej
O polskich tłumaczeniach stron GNU